Administratorem Państwa danych osobowych podanych w poniższym formularzu jest PHU Chicago z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Kopanina 29. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, obsługi serwisowej, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych (podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe), a także za Państwa zgodą - w celu przesyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Państwa dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem wyłącznie w celu realizacji umowy i roszczeń z niej wynikających. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania celów określonych powyżej, nie dłużej jednak niż przez 10 lat. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez administratora w celu marketingu bezpośredniego, jest prawnie uzasadniony interes administratora. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych jest Państwa zgoda, która może zostać w każdej chwili cofnięta. Państwa dane przetwarzane będą również w sposób automatyczny w tym w formie profilowania przy czym, nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych czy wpływać na Państwa sytuację.

   

REGULAMIN NEWSLETTERA:

Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez PHU Chicago na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie stanowiącym fragment Polityki Prywatności określającej wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych przez PHU Chicago . Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera, należy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa lub program do obsługi poczty elektronicznej oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, nowościach, akcja serwisowych, aktualizacjach wynikających ze zmiany przepisów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez PHU Chicago na stronie internetowej. Subskrypcja Newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

PHU Chicago nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez PHU Chicago za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika. Użytkownikowi, który zarejestrował się w usłudze Newslettera przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.